GLD    
Pivot ChartsData as of 07:28ET | 03.05.2021
GLD Price: $160.62

Daily Pivot Levels for 2021-03-04
R2: 162.8
R1: 161.71
Pivot:160.6
S1: 159.51
S2: 158.4

Annual Pivot Levels
R2: 163.22
R1: 153.06
Pivot:136.5
S1: 126.34
S2: 109.78